Oppdragsgiver: Contsto Øst AS

Kongsberg Entreprenør utfører: utgraving for nytt bygg med infrastruktur og overvannshåndtering, samt utomhusarbeider og nytt torg.

Oppstart: Januar 2022

Avsluttes: Høsten 2024

Prosjektleder: Trygve Løvås

Anleggsleder/ Formann: Magnus Halvorsen

Les mer

Oppdragsgiver: KKE

Kongsberg Entreprenør utfører:

Oppstart:

Avsluttes:

Prosjektleder: Knut Teigen

Anleggsleder/formann: Kim Andre Moen Hansen

Les mer

Oppdragsgiver: Swerock Norge AS

Kongsberg Entreprenør utfører: mottak av rene masser

Oppstart: desember 2021

Avsluttes:

Prosjektleder: Trygve Løvås

 

Les mer

Oppdragsgiver: JM Norge AS

Kongsberg Entreprenør utfører: grunnarbeider og VA-arbeider til et nytt leilighetsbygg

Oppstart: januar 2022

Avsluttes:

Prosjektleder: Trygve Løvås

Formann: Håvard S Holthe

Les mer

Oppdragsgiver: Block Watne AS

Kongsberg Entreprenør utfører: grunn og VA – arbeider, samt utomhus til nye boliger

Oppstart: desember 2021

Avsluttes:

Prosjektleder: Trygve Løvås

Formann: Håvard S Holthe

Les mer

Oppdragsgiver: Backe Vestfold Telemark AS

Kongsberg Entreprenør utfører: grunnarbeider, VA og utomhus til nye leiligheter

Oppstart: februar 2022

Avsluttes: mai 2023

Prosjektleder: Andrè Lybekk

Anleggsleder: Erik Orlistullen

Les mer

Oppdragsgiver: Morgan AS

Kongsberg Entreprenør utfører: grunnarbeider og VA til nytt lagerbygg

Oppstart: mars 2022

Avsluttes: høsten 2022

Prosjektleder: Andrè Lybekk

Anleggsleder: Erik Orlistullen

Les mer

Oppdragsgiver: Steglet Invest AS

Kongsberg Entreprenør utfører: sprengning, grunnarbeider og VA til nye industritomter

Oppstart: 2022

Avsluttes: 2022/2023

Prosjektleder: Andrè Lybekk

Anleggsleder: Erik Orlistullen

Les mer

Oppdragsgiver: PK Hus AS

Kongsberg Entreprenør utfører: rivning, sprengning, grunnarbeider og VA til nye leiligheter

Oppstart: desember 2021

Avsluttes: mai 2022

Prosjektleder: Andrè Lybekk

Anleggsleder: Erik Orlistullen

Les mer

Oppdragsgiver:

Kongsberg Entreprenør utfører: Riving, grunnarbeider, VA og utomhus for nytt boligkompleks

Oppstart: Januar 2022

Avsluttes:

Prosjektleder: Trygve Løvås

Formann: Ruben Ekre

Les mer