Oppdragsgiver: Forenede Montører AS

Kongsberg Entreprenør utfører: Grunnarbeid for nye Tesla ladere og grøfter for strømtilførsel

Oppstart: April 2022

Avsluttes: 2023

Prosjektleder: Andre Lybekk

Anleggsleder: Erik Orlistullen

 

Oppdragsgiver: Doppelmayr Scandinavia AB

Kongsberg Entreprenør utfører: Grunnarbeider og sprengningsarbeider for nye fundamenter og P-kjeller for stolheis

Oppstart: Mai 2022

Avsluttes: Desember 2022

Prosjektleder: Andre Lybekk

Anleggsleder: Erik Orlistullen