Oppdragsgiver: Peab

Kongsberg Entreprenør utfører: 

Oppstart: 1. juni 2024

Avsluttes: 31. desember 2025

Anleggsleder: Håvard Skeie Holte

Prosjektleder: Trygve Løvås

Oppdragsgiver: Block Watne

Kongsberg Entreprenør utfører: Utføring av Grunn, VA og utomhusarbeider

Oppstart: 1. august 2024

Avsluttes: 31. desember 2026

Anleggsleder: Håvard Skeie Holte

Prosjektleder: Trygve Løvås

Oppdragsgiver: Statskog Børresen AS

Kongsberg Entreprenør utfører: Grunnarbeid og bygging av bruene

Oppstart: 15. mai 2024

Avsluttes: 1. september 2024

Formann: Halvor Øyan

Prosjektleder: Trygve Løvås