Oppføringer av Anne Lise Pettersborg

,

Proffen Hageby BT1-2 og 1-4

Oppdragsgiver: Contsto Øst AS Kongsberg Entreprenør utfører: Tomteopparbeidelse, grunnarbeid og VA-anlegg til rekkehus langs Proffesors Smiths Allè Oppstart: Oktober 2021 Avsluttes: Høsten 2023 Prosjektleder: Trygve Løvås Anleggsleder/Formann: Anund Borge / Halvor Øyan

,

Leangveien 58

Oppdragsgiver: Leangveien 58 AS Kongsberg Entreprenør utfører: Veiutbredelse og VA- arbeider Oppstart: August 2021 Avsluttes: Høsten 2022 Prosjektleder: Trygve Løvås Anleggsleder/ Formann: Anund Borge/ Halvor Øyan

,

Konnerud BS4 Infrastruktur 1

Oppdragsgiver: Consto Bygg Øst AS Kongsberg Entreprenør utfører: 450 m omlegging av VA, vei og gangvei og fjerning av eksisterende ledningsnett. Oppstart: September 2021 Avsluttes: Desember 2021 Prosjektleder: Trygve Løvås Anleggsleder/ Formann: Magnus Halvorsen/ Halvor Øyan

,

Konnerud Panorama

Oppdragsgiver: Alento AS Kongsberg Entreprenør utfører: Grunnarbeid, fjellsprenging og utomhusarbeider for nytt senter og leiligheter. Oppstart: Oktober 2021 Avsluttes: Våren 2023 Prosjektleder / Anleggsleder: Trygve Løvås / Magnus Halvorsen

,

VA Saggrenda

Oppdragsgiver: Kongsberg Kommune Kongsberg Entreprenør utfører: grunnarbeid og VA-arbeider til ny parkeringsplass og sanitæranlegg Oppstart: Høsten 2021 Avsluttes: Prosjektleder: Knut Teigen Anleggsleder/ Formann: Kim Andrè Moen Hansen

,

Kongsberg VGS

Oppdragsgiver: Backe Stor Oslo AS Kongsberg Entreprenør utfører: grunnarbeid, VA og utomhus for ny videregående skole i Kongsberg Oppstart: september 2021 Avsluttes: høsten 2022 Prosjektleder: Knut Teigen Anleggsleder / formann: Erik Orlistullen / Kim Andrè Moen Hansen

,

Landøya barnehage

Oppdragsgiver: Haandverkerne AS Kongsberg Entreprenør utfører: Grunnarbeid for nytt tilbygg til Landøya barnehage Oppstart: August 2021 Avsluttes: Våren 2022 Prosjektleder: Trygve Løvås Anleggsleder/ Formann: Anund Borge/ Halvor Øyan