Oppføringer av Ida Mari

Åpenhetsloven – Kongsberg Entreprenør AS

Åpenhetsloven tredde i kraft 01.07.22 og har som formål å fremme sikring av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ifølge åpenhetslovens § 5 at virksomheten skal offentligjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene de har gjort. Formålet med denne redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i virksomhetens nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak som er iverksatt. Redegjørelsen for virksomhetens […]