Oppføringer av Ida Mari

, ,

Skrubbmoen 1

Oppdragsgiver: RL Entreprenør AS Kongsberg Entreprenør utfører: Grunnarbeider for tilbygg Oppstart: Desember 2023 Avsluttes: Mai 2024 Formann: Kim Andre Hansen Prosjektleder: André Lybekk

, ,

Gluggeløkka

Oppdragsgiver: Trysilhus AS Kongsberg Entreprenør utfører: Grunnarbeider, VA-arbeider og utomhus arbeider Oppstart: Januar 2024 Avsluttes: 2028 Formann: Kim Andre Hansen Prosjektleder: Andre Lybekk

Kampestad Flerfamilie

Oppdragsgiver: Trysilhus AS Kongsberg Entreprenør utfører: Vi er i gang med trefelling på området nå, så blir det rensking, fjellsprengning, VA, planering av tomter, såler, vei og utenomhus. Oppstart: 15.01.2024 Avsluttes: 2025 Formann: Sebastian Ulrichsen Prosjektleder: Andre Lybekk

, ,

Nedre Sem Låve

Oppdragsgiver: Veidekke Bygg AS Kongsberg Entreprenør utfører: Utfører grunn og utenomhusarbeider Oppstart: 01.10.2023 Avsluttes: 15.07.2024 Formann: Ole Fredrik Ramberg Anleggsleder: Hans Petter Engelstad Prosjektleder: Trygve Løvås

, ,

Gartneri Ila

Oppdragsgiver: NCC Norge AS Kongsberg Entreprenør utfører: Grunnarbeid og VA Oppstart: September 2023 Avsluttes: 01.07.2024 Anleggsleder: Hans Petter Engelstad Prosjektleder: Trygve Løvås    

Åpenhetsloven – Kongsberg Entreprenør AS

Åpenhetsloven tredde i kraft 01.07.22 og har som formål å fremme sikring av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ifølge åpenhetslovens § 5 at virksomheten skal offentligjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene de har gjort. Formålet med denne redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i virksomhetens nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak som er iverksatt. Redegjørelsen for virksomhetens […]

, ,

Sentrumsgården Heggadal

Oppdragsgiver: Strøm Gundersen AS Kongsberg Entreprenør utfører: Grunnarbeider og etablering av utvendig VA for nye Sentrumsgården i Heggedal Oppstart: 08.05.2023 Avsluttes: 01.09.2023 Formann: Ole Fredrik Ramberg Anleggsleder: Anund Borge