Oppdragsgiver: Kongsberg Defence & Aerospace AS

Kongsberg Entreprenør utfører: : Grunnarbeider

Oppstart: 08.08.2023

Avsluttes: 15.10.2023

Anleggsleder: Hans Petter Engelstad

Prosjektleder: Trygve Løvås

Åpenhetsloven tredde i kraft 01.07.22 og har som formål å fremme sikring av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ifølge åpenhetslovens § 5 at virksomheten skal offentligjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene de har gjort.

Formålet med denne redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i virksomhetens nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak som er iverksatt.

Redegjørelsen for virksomhetens aktsomhetsvurderinger skal publiseres innen 30.juni hvert år.

 

REDEGJØRELSE ETTER ÅPENHETSLOVEN                                              Kongsberg 28.06.2023

 

Kongsberg Entreprenør AS tilbyr alle tjenester innen grunnarbeider for private, offentlige og profesjonelle utbyggere, samt mobilt knuseverk og transport av alle typer masser. Vi holder til på Skrubbmoen 23 3619 Skollenborg og har jobber i Kongsbergområdet og fra Drammen og inn til Asker.

Kongsberg Entreprenør AS ble etablert i 2005. Våre ansatte og ledelsen har lang fartstid i bransjen. Vi jobber for å være en konkurransedyktig, fleksibel og løsningsorientert samarbeidspartner når du skal ha utført grunnarbeider, eller få tilkjørt ulike masser. Vi påtar oss gjerne hovedentrepriser, samt alle typer grunnarbeider – fra bygninger til jernbane og veier, VA-arbeider og mer til.

For oss er det svært viktig at jobben vi utfører innfrir kundens forventninger. Den beste markedsføringen er fornøyde kunder.
Vi har investert i en moderne og allsidig maskinpark, som blant annet inkluderer en rekke ulike gravemaskiner, hjullastere, valser, dosere, tippbiler, semibiler og krokbiler. Maskinparken og utstyret vårt er skreddersydd for å kunne gjennomføre både små og store oppdrag på en effektiv og sikker måte.

Vi leverer alle typer masser, sand, grus, jord, pukkverksmasser og stein.

At våre kunder vet at vi er til å stole på, har gitt oss mange faste oppdragsgivere.

Kongsberg Entreprenør AS er omfattet av åpenhetsloven. Åpenhetsloven har som formål å fremme sikring av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  I dette notatet redegjør vi for aktsomhetsvurderinger i forhold til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer

Kongsberg Entreprenør AS anerkjenner betydningen av å sette fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet, og nedover i leverandørkjeden.

Vi arbeider med å etablere retningslinjer som skal implementeres på tvers av selskapet for å sikre at disse områdene blir ivaretatt. Det vil bli en klar ansvarsfordeling for å sikre at retningslinjene blir fulgt.

Kartlegge og vurdere risiko

Kongsberg Entreprenør AS har gjennomført en kartlegging og risikovurdering av et utvalg av våre leverandører.
Det er ikke avdekket vesentlig risiko for negativ påvirkning med hensyn til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i årets aktsomhetsvurdering.

Forebygge risiko

Vi arbeider med å iverksette tiltak for å forbygge risiko for negativ påvirkning med hensyn til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Oppfølging

For å sikre at negative påvirkninger med hensyn til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blir minimert, vil vi følge opp våre leverandører løpende der det er nødvendig.

Kommunisere med interessenter

Redegjørelsen blir publisert på vår nettside. Spørsmål angående vår aktsomhetsvurdering kan rettes til post@ke-as.com, og vil bli besvart innen tre uker etter mottatt henvendelse.

Samarbeid om gjenoppretting og erstatning

Ingen negativ påvirkning eller skader har blitt avdekket på nåværende tidspunkt.

Oppdragsgiver: Strøm Gundersen AS

Kongsberg Entreprenør utfører: Grunnarbeider og etablering av utvendig VA for nye Sentrumsgården i Heggedal

Oppstart: 08.05.2023

Avsluttes: 01.09.2023

Formann: Ole Fredrik Ramberg

Anleggsleder: Anund Borge

Oppdragsgiver: Strøm Gundersen AS

Kongsberg Entreprenør utfører: Grunnarbeider og bortkjøring av masser

Oppstart: 17.04.2023

Avsluttes: 01.07.2024

Anleggsleder: Ola Håkanes

Prosjektleder: Trygve Løvås

Oppdragsgiver: RVS AS

Kongsberg Entreprenør utfører: Grunn og utomhus arbeider, samt graving for VA-arbeidene

Oppstart: 15. januar 2023

Avsluttes: 01.12.2023

Formann: Halvor Øyan

Anleggsleder: Anund Borge

Oppdragsgiver: Skorve Entreprenør AS

Kongsberg Entreprenør utfører: : VA, Grunn- og utomhus arbeider

Oppstart: Mars 2023

Avsluttes: 31. 10.2023

Prosjektleder: Andre Lybekk

Formann: Kim Andre Moen Hansen

 

Oppdragsgiver: Strøm Gundersen AS

Kongsberg Entreprenør utfører: Grunn og utenomhusarbeider

Oppstart: 01.03.2023

Avsluttes: 01.07.2024

Formann: Halvor Øyan

Anleggsleder: Anund Borge

Oppdragsgiver: OBOS Block Watne

Kongsberg Entreprenør utfører: Grunn og utomhusarbeider, samt vei og VA-arbeider

Oppstart: 15.04.2023

Avsluttes: 31.12.2025

Prosjektleder: Trygve Løvås

Formann: Håvard S. Holte

 

Oppdragsgiver: NCC Norge AS

Kongsberg Entreprenør utfører: Grunn og utomhusarbeider, samt graving for VA-grøfter

Oppstart: 16.02.2023

Avsluttes: 31.12.2025

Prosjektleder: Trygve Løvås

Formann: Håvars S. Holte

Oppdragsgiver: Tjernsløkka Næring AS

Kongsberg Entreprenør utfører: Opparbeidelse av næringstomt

Oppstart: 21.11.2022

Avsluttes: Høsten 2023

Prosjektleder: Andre Lybekk

Formann: Lars Gardsteig Fæhn