Oppdragsgiver: Banefjell AS

Kongsberg Entreprenør utfører: Bytte ut eksisterende steinrenne, ved å grave ut for nye betongrør 1800 mm.

Oppstart: Oktober uke 41 (2022)

Avsluttes: November uke 47 (2022)

Prosjektleder: Trygve Løvås

Formann: Håvard Holte

Oppdragsgiver: Kongsberg Tomteselskap / Kampestad Terrasse Utbygging AS

Kongsberg Entreprenør utfører: Grunnarbeider for vei, vann og avløp til nytt boligområde.

Oppstart: August 2022

Avsluttes: 2023

Prosjektleder: Andre Lybekk

Anleggsleder: Bjørn Haugerud

Formann: Bjørnar Uglem

Oppdragsgiver: Forenede Montører AS

Kongsberg Entreprenør utfører: Grunnarbeid for nye Tesla ladere og grøfter for strømtilførsel

Oppstart: April 2022

Avsluttes: 2023

Prosjektleder: Andre Lybekk

Anleggsleder: Erik Orlistullen

 

Oppdragsgiver: Doppelmayr Scandinavia AB

Kongsberg Entreprenør utfører: Grunnarbeider og sprengningsarbeider for nye fundamenter og P-kjeller for stolheis

Oppstart: Mai 2022

Avsluttes: Desember 2022

Prosjektleder: Andre Lybekk

Anleggsleder: Erik Orlistullen

Oppdragsgiver: Contsto Øst AS

Kongsberg Entreprenør utfører: utgraving for nytt bygg med infrastruktur og overvannshåndtering, samt utomhusarbeider og nytt torg.

Oppstart: Januar 2022

Avsluttes: Høsten 2024

Prosjektleder: Trygve Løvås

Anleggsleder/ Formann: Magnus Halvorsen

Les mer

Oppdragsgiver: Swerock Norge AS

Kongsberg Entreprenør utfører: mottak av rene masser

Oppstart: desember 2021

Avsluttes:

Prosjektleder: Trygve Løvås

 

Les mer

Oppdragsgiver: JM Norge AS

Kongsberg Entreprenør utfører: grunnarbeider og VA-arbeider til et nytt leilighetsbygg

Oppstart: januar 2022

Avsluttes:

Prosjektleder: Trygve Løvås

Formann: Håvard S Holthe

Les mer

Oppdragsgiver: Block Watne AS

Kongsberg Entreprenør utfører: grunn og VA – arbeider, samt utomhus til nye boliger

Oppstart: desember 2021

Avsluttes:

Prosjektleder: Trygve Løvås

Formann: Håvard S Holthe

Les mer

Oppdragsgiver: Backe Vestfold Telemark AS

Kongsberg Entreprenør utfører: grunnarbeider, VA og utomhus til nye leiligheter

Oppstart: februar 2022

Avsluttes: mai 2023

Prosjektleder: Andrè Lybekk

Anleggsleder: Erik Orlistullen

Les mer

Oppdragsgiver: Morgan AS

Kongsberg Entreprenør utfører: grunnarbeider og VA til nytt lagerbygg

Oppstart: mars 2022

Avsluttes: høsten 2022

Prosjektleder: Andrè Lybekk

Anleggsleder: Erik Orlistullen

Les mer