Oppdragsgiver: Block Watne AS

Kongsberg Entreprenør utfører: grunn og VA – arbeider, samt utomhus til nye boliger

Oppstart: desember 2021

Avsluttes:

Prosjektleder: Trygve Løvås

Formann: Håvard S Holthe

Les mer

Oppdragsgiver: Backe Vestfold Telemark AS

Kongsberg Entreprenør utfører: grunnarbeider, VA og utomhus til nye leiligheter

Oppstart: februar 2022

Avsluttes: mai 2023

Prosjektleder: Andrè Lybekk

Anleggsleder: Erik Orlistullen

Les mer

Oppdragsgiver: Morgan AS

Kongsberg Entreprenør utfører: grunnarbeider og VA til nytt lagerbygg

Oppstart: mars 2022

Avsluttes: høsten 2022

Prosjektleder: Andrè Lybekk

Anleggsleder: Erik Orlistullen

Les mer

Oppdragsgiver: Steglet Invest AS

Kongsberg Entreprenør utfører: sprengning, grunnarbeider og VA til nye industritomter

Oppstart: 2022

Avsluttes: 2022/2023

Prosjektleder: Andrè Lybekk

Anleggsleder: Erik Orlistullen

Les mer

Oppdragsgiver: PK Hus AS

Kongsberg Entreprenør utfører: rivning, sprengning, grunnarbeider og VA til nye leiligheter

Oppstart: desember 2021

Avsluttes: mai 2022

Prosjektleder: Andrè Lybekk

Anleggsleder: Erik Orlistullen

Les mer

Oppdragsgiver:

Kongsberg Entreprenør utfører: Riving, grunnarbeider, VA og utomhus for nytt boligkompleks

Oppstart: Januar 2022

Avsluttes:

Prosjektleder: Trygve Løvås

Formann: Ruben Ekre

Les mer

Oppdragsgiver: RVS AS

Kongsberg Entreprenør utfører: grunnarbeider, VA og overvannshåndtering for oppføring av ny butikk

Oppstart: september 2021

Avsluttes: desember 2021

Prosjektleder: Trygve Løvås

Formann: Ruben Ekre

Les mer

Oppdragsgiver: RVS AS

Kongsberg Entreprenør utfører: grunnarbeider for nytt lagerbygg, samt VA, overvannshåndtering og utomhusarbeider

Oppstart: oktober 2021

Avsluttes: sommer 2022

Prosjektleder: Trygve Løvås

Formann: Ruben Ekre

Les mer

Oppdragsgiver: Seltor AS

Kongsberg Entreprenør utfører: sprenging, utgraving og utlasting til nytt parkeringshus

Oppstart: Januar 2022

Avsluttes: Våren 2023

Prosjektleder: Trygve Løvås

Anleggsleder/ Formann: Anund Borge / Halvor Øyan

Les mer

Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør AS

Kongsberg Entreprenør utfører:

Oppstart: November 2021

Avsluttes:

Prosjektleder: Trygve Løvås

Anleggsleder/ Formann: Anund Borge / Hans Petter Engelstad

Les mer