Dampsaga barnehage

Consto Øst  har fått i oppdrag å gjennomføre Dampsaga Barnehage på Kongsberg.

Prosjektet gjennomføres som totalentreprise med umiddelbar oppstart og ferdigstillelse sommer  2015. Bygget vil ved ferdigstillelse fremstå som en topp moderne barnehage.

Bygget er på ca 1400 m2 BTA og vil når det er ferdigstilt gi plass til ca 100 barn og 20 voksne fordelt på tre avdelinger.

Bygget blir prosjektert som lavenergihus. Utomhus opparbeides det oppholds-, og aktivitetssoner tilpasset brukere av bygget. For øvrig tradisjonelle byggemetoder og materialvalg for denne type bygg

Oppdragsgiver: Consto AS

KE utfører: Grunnarbeider for ny barnehage

Oppstart : August 2014

Avsluttes: sommer 2015

Prosjektleder: Knut Teigen

Formann: Andrè Lybekk