Flomsikring Næringspark

Oppdragsgiver: Kongsberg Teknologipark

KE utfører: Flomsikring langs Lågen.

Oppstart: Januar 2015

Avsluttes:

Prosjektleder: Knut Teigen

Anleggsleder: Øyvind Bolstad