Fosshagen sykehjem

Veidekke bygger nye Fosshagen sykehjem som BREEAM-NOR standard for Lier kommune.

Totalentreprisen er et komplett nytt sykehjem på ca. 9 500 m2, for Lier kommune. Sykehjemmet skal være en erstatning for gamle Frogner sykehjem. Tomten til sykehjemmet ligger øst for den sentrale Lierbyen på tomten der Lier sykehus tidligere har vært representert. Tomten er ca. 15 500m2.

BREEAM-NOR

Fosshagen-prosjektet er det første prosjektet sertifisert med BREEAM-NOR i Distrikt Buskerud og rutiner og krav er dokumentert på en ny måte. BREEAM-NOR er nytt og spennende, gir mye engasjement og nye rutiner.

Byggets drift, og tomtens geografiske plassering i forhold til infrastruktur og servicetilbud gjør at noen poeng ikke er oppnåelig i prosjektet.

Oppdragsgiver: Lier Kommune

Hovedentreprenør: Veidekke

KE utfører: Grunnarberider vei,vann og avløp på en tomt på 8300 m2

Oppstart: september 2014

Avsluttes: Februar 2016

Prosjektleder: Trygve Løvås

Formann: Lars Erik Madsen

 

Bygget blir plassert på den gamle tomta til Lier sykehus, og skal ved siden av å være sykehjem med høy prestisjefaktor, leverer mat fra storkjøkken til ca 1000 brukerer i kommunen.