Frydenberg Utvikling

Oppdragsgiver: Frydenberg Utvikling AS

KE utfører: Bygging av veier, VA-anlegg og fordrøyningsbasseng

Oppstart: November 2012

Prosjektleder: Knut Teigen

Formann:Andrè Lybekk