Frydenbergåsen

Oppdragsgiver: Frydenbergåsen AS

KE utfører: Bygging av veier, VA-anlegg, fordrøyningsbasseng og hustomter.

Oppstart: November 2012

Avsluttes: sommer 2015

Anleggsleder: Knut Teigen

Formann: Andrè Lybekk