Gullhella omsorgsboliger

Veidekke har ferdigstilt 60 nye omsorgsboliger med passivhusstandard i tilknytning til det eksisterende sykehjemmet.

De to treetasjes boligfløyene har atriumsutforming og åpner seg med innvendige gårdsrom mot sørvest. Her er det blitt hovedinngang, med kantine, administrasjon og sambruk av fellesfunksjoner.

Eksisterende sykehjem har også vært gjennom en rehabilitering og oppgradering av blant annet et atrium. Det ble gjort i forbindelse med tilkopling av det de nye omsorgsboligene. En kontorfløy i sør er omgjort til seremonirom. Omsorgsboligene er bygget som passivhus og har sykehjemstandard. Vi har lagt oss på en høy grad av teknologi med bl. a. KNX-styring, signalanlegg og pasientskjermer på hvert rom. Dette blir på mange måter Asker kommunes foregangsbygg for å se om denne teknologien er bærekraftig.

Utstrakt bruk av betong

Byggene er delvis sålefundamentert, med plasstøpt betong i både vegger og dekker. Det 6.700 kvm store prosjektet har mange store, eksponerte betongflater.

Det er levert prefabrikkerte ytterveggselementer til fasadene, med en utstrakt bruk av Iso3-stendere. Klimaskjermen ligger utenpå selve bæresystemet, noe som har gitt  svært gode kuldebroverdier i dekkeforkantene. Byggforskserien benytter faktisk Gullhella omsorgsboliger som eksempel på dokumentasjon av passivhus.

De 60 boligene er fordelt på ti i hver av de tre etasjene i begge fløyene. Hver etasje er en avdeling og har egen stue og kjøkken. Korridorene er formet som gater, med en inntrukket adgangssituasjon til sin egen bolig. Utvendig er alle beslag av typen sinusplater. Det lyse stående sedertrepanelet i blant annet atriene  står  i kontrast til byggets mørke teglbesetning.

Store utomhusarbeider

Som en del av kontrakten har Norconsult også stått for landskapsarkitekturen i prosjektet. Kommunen valgte å legge opp til et stort utomhusanlegg i utbyggingen av omsorgsboligene. Det er bygget opp ulike hagetyper der en kan bevege seg rundt  hele bygget og i de ulike hagene. Det er etablert en grussti der som beboerne også kan benytte. Det er i tillegg etablert tre vannspeil, noe som er relativt sjeldent. Disse er bygget opp med fontene og damanlegg, noe som skaper en ekstra dimensjon til hageanlegget. I tillegg er det satt opp et lysthus. Det er plantet blomster og trær over hele anlegget. Parkanlegget er på ca. 12.650 kvm, fordelt på fire hageavdelinger.