Jakobsdam Knutefjell

Oppdragsgiver: Statsskog SF

KE utfører: Sprengning og knusig av fjell i Jakobsdam for bygging av veg.

Oppstart : Mai 2016

Avsluttes: Høst 2016

Prosjektleder: Trygve Løvås

Bas: Ole Morten Johansen