Kampestadlia barnehage

Oppdragsgiver: BN Bygg

KE utfører: Ny barnehage

Oppstart: September 2015

Avsluttes:

Prosjektleder: Knut Teigen

Formann: Andre Lybekk