Kongsberg Legevakt

Legevakt, hjemmetjenesten og et teknisk rom på totalt 3200 kvadratmeter er koblet sammen med Kongsberg sykehus med en glasskorridor. I tillegg er det bygget to etasjer med parkeringskjellere, og det er forberedt for muligheten for en ekstra etasje. Nylig ble de moderne lokalitetene tatt i bruk. Skorve Entreprenør AS har hatt totalentreprisen for prosjektet, der Kongsberg kommunale eiendom KF er byggherre.Rambøll har hatt ansvaret for prosjektledelse og byggeledelsen i regi av eiendomsselskapet. Brukere blir, i tillegg til legevakten, også hjemmetjenesten i kommunen.

– Vi begynte grunnarbeidet i slutten av november i fjor, og startet med forskalingen midt i februar i år. I midten av mars startet vi med hulldekker og deretter plasstøpte vegger, og i midten av mai ble vi ferdig med prefab. Da begynte vi med murarbeidet utendørs, teglstein og Ivarsson-plater, sier anleggs- og prosjektleder Roy Olav Riis i Skorve Entreprenør AS til Byggeindustrien.

Han forteller om en byggeprosess som har vært svært utfordrende på så vidt kort tid, men at prosjektet er landet på grunn av god samhandling og iherdig innsats.

– Vi må vel kunne tillate oss å si at dette har vært en tøff jobb, men til dels veldig god planlegging med underentreprenører og sideentreprenører har gjort at vi har kommet i mål innen tidsfristen. Alle involverte har stilt opp og lagt seg i selen for å få til dette, og totalt har mellom 120 og 150 arbeidere deltatt i byggearbeidet, sier Riis.

Oppdragsgiver: Skorve Entreprenør AS – KE utfører: Grunnarbeid for nytt bygg for Kongsberg Legevakt – Oppstart: November 2015 – Avsluttes: – Prosjektleder: Knut Teigen – Formann: Andrè Lybekk

Passivhus

Den nye legevakten har plasstøpte vegger, hulldekker og stål. Det er plasstøpt betong i ytterveggene og i parkeringskjellerne. I etasjeskillerne er det brukt ståldragere og stålsøyler.

– Heisen er delvis prefab/plasstøpt, og noen vegger er også prefab, og det er lettak over det tekniske rommet. Bygget har passivhus standard med lekk-
asjetall på 0,43 ach, noe som er godt innenfor kravet, sier prosjektlederen.

På gulv og vegger er det ellers hovedsakelig gips, og trapperommene er dekket med fliser. Badene har plater og belegg, og det er nedhengt belysning i systemhimlingene.

– Utfordrende grunnarbeider

– Vi hadde tett bygg til sommerferien. Den første juni begynte vi å montere deleveggene, og alle gruppene i byggearbeidet har jobbet parallelt til midten av oktober. Grunnarbeidene har vært spesielt utfordrende, og vi har måttet finne best mulig løsninger for pasienter og utrykningskjøretøy til og fra legevakten da vi pigget og sprengte. Men dette gikk utrolig bra, og ingen infrastruktur har vært stengt under byggetiden, sier Riis.

Skorve Entreprenør har dessuten etablert uteområdet rundt bygget med grøntarealer og sittegrupper, samt en uteparkeringsplass på 500 kvadratmeter.

Kommunal HMS-koordinator
På grunn av landingsplassen til ambulansehelikopter, måtte entreprenøren bytte ut en tårnkran med en større kran. Nylig har de utført tilleggsbestillinger, og brakkeriggen er blitt fjernet.

– Vi har hatt et stort HMS-fokus i Skorve Entreprenør. Her har vi vært spesielt forsiktige fordi dette er et høyt bygg. Heldigvis har vi bare hatt en mindre alvorlig arbeidsulykke i løpet av byggetiden. Kommunen har stilt opp med en egen HMS-koordinator som har gjennomført kontroller en til to ganger i uken. Det har vært en fin byggeplass, men det har tidvis vært et slitsomt prosjekt, sier Roy Olav Riis.

Sivilarkitekt Ove Stavnes i Børve Bo rchsenius Arkitekter AS har tegnet det nye legevakt-bygget på Kongsberg. Han sier at oppgaven har bydd på spesielle utfordringer.

– Særlig fordi det skulle bygges på en trang tomt med flere eksisterende bygg omkring, og med fallende terreng. Bygget har flere innganger på forskjellig terreng-
nivå, noe som gjorde at de ulike etasjeplanene måtte matche terrenget. Det var også en utfordring å få etasjen høy nok med tanke på tekniske anlegg, spesielt ventilasjonssystemet, sier Stavnes til Byggeindustrien.

Som et arkitektonisk valg, ble bygget tegnet med hovedsakelig gule teglfasader som står i stil med fasadene på sykehuset.

– Ellers er det brukt platefasader for å skape en variasjon, og for å lage passasjen mellom byggene lysere. Jeg har vært med helt fra starten av prosjektet, og begynte å planlegge arbeidet ca. et halvt år før byggestart, sier Stavnes.

Nødnettsentral
Senior prosjektleder i Rambøll avdeling Kongsberg, Kjell Brandsæter, forteller at legevakten har fire korttidsplasser i inntil tre døgn.

– Kongsberg kommunale eiendom KF ble enig med de tre kommunene Kongsberg, Flesberg og Rollag om å bygge den nye interkommunale legevakten. Her er det fire korttidsplasser for pasienter i inntil tre døgn, noe som skal stå i forhold til kommunenes størrelse, sier Brandsæter til Byggeindustrien.

Han opplyser at nødnettsentralen i bygget foreløpig bare gjelder for de tre kommunene, men at det pågår en politisk avklaring om at denne også skal omfatte andre omkringliggende kommuner.

– Den politiske prosessen er ikke helt i mål ennå, men Kongsberg har flagget at kommunen både har plass og ressurser.

Legevakten rommer mottak, observasjonsrom, behandlingsrom, to legerom og de to pasientrommene med plass til fire korttidspasienter.

– For øvrig er det vaske- og skyllerom for instrumenter og utstyr, og personalrom både i skitten og ren sone. I tillegg har den nye legevakten hvilerom for leger, diverse lager, laboratorier og medisinrom, samt et venterom/resepsjon foruten det egne nødnettrommet, sier Brandsæter.