Siste nytt

Her får du en oversikt over siste nytt på kryss av alle selskapene Kongsberg Entreprenør AS, Kongsberg Containertransport AS og Kongsberg Kranservice AS

, ,

Tjernsløkka

Oppdragsgiver: Tjernsløkka Næring AS Kongsberg Entreprenør utfører: Opparbeidelse av næringstomt Oppstart: 21.11.2022 Avsluttes: Høsten 2023 Prosjektleder: Andre Lybekk Formann: Lars Gardsteig Fæhn
, ,

Fusdal Torg

Oppdragsgiver: JM Norge AS Kongsberg Entreprenør utfører: Grunnarbeider for nytt bygg og utvidelse av vei, samt alt av utvendig VA-arbeider Oppstart: 1. november 2022 Avsluttes: Desember 2024 Prosjektleder: Trygve Løvås Anleggsleder:…
, ,

Kongsberg Terrasse

Oppdragsgiver: PRE Management Bolig AS Kongsberg Entreprenør utfører: Grunn, VA og utomhusarbeider Oppstart: September 2022 Avsluttes: 2023 Prosjektleder: Andre Lybekk Anleggsleder: Bjørn Haugerud
,

Spenncon Rail

Oppdragsgiver: Strøm Gundersen AS Kongsberg Entreprenør AS utfører: Graving for nytt overvannsanlegg, ny oppbygging av uteområdet, samt legge kjøresterk belegningsstein Oppstart: September uke 39 (2022) Avsluttes: November uke…
, ,

Tveito Maskin AS

Oppdragsgiver: Tveito Maskin AS Kongsberg Entreprenør utfører: Bortkjøring av stein og løsmasser, samt levering av pukkmasser Oppstart: August uke 35 (2022) Avsluttes: Oktober uke 40 (2023) Prosjektleder: Trygve Løvås &…
, ,

Drenering Numedalsbanen

Oppdragsgiver: Banefjell AS Kongsberg Entreprenør utfører: Bytte ut eksisterende steinrenne, ved å grave ut for nye betongrør 1800 mm. Oppstart: Oktober uke 41 (2022) Avsluttes: November uke 47 (2022) Prosjektleder: Trygve Løvås Formann:…