Ordrene vokser og i den forbindelse utvider Kongsberg Kranservice med en bil