Raumyr skole

Nye Raumyr skole i Kongsberg er bygget for å være i fremste rekke av moderne skolebygg i flere år. Prosjektet er utføret og levert som passivhus. Skolen er og dimensjonert for 630 elever. Skoleanlegget har bruttoareal 7500m2 som omfatter undervisningsrom, gymsal. Arbeidet med skolen startet 6. mai 2014, med rivning av gammel skole og nabobygg, miljøundersøkelse og parallell fundamentering av nybygget.

Det ble også bygget en midlertidig paviljong for å sikre at skolen kunne fungere som normalt i byggeperioden. Utomhusområdet er ca. 20 mål stort, og består av et åpent parkområde, kunstgressbane, skatepark og klatrebaner. Skoleanlegget har et påkostet og moderne uttrykt. Utvendige fasader er kledd med ca. 4 800 kvm Kebony.

Oppdragsgiver: Consto AS

KE utfører: Grunnarbeider, riving og utomhusarbeider for ny skole

Oppstart : Mai 2014

Avsluttes: Desember 2015

Prosjektleder: Knut Teigen

Formann: Andre’ Lybekk

Se video av blant annet Raumyr Skole her: