Tag Archive for: Legevakt

Legevakt, hjemmetjenesten og et teknisk rom på totalt 3200 kvadratmeter er koblet sammen med Kongsberg sykehus med en glasskorridor. I tillegg er det bygget to etasjer med parkeringskjellere, og det er forberedt for muligheten for en ekstra etasje. Nylig ble de moderne lokalitetene tatt i bruk. Skorve Entreprenør AS har hatt totalentreprisen for prosjektet, der Kongsberg kommunale eiendom KF er byggherre.Rambøll har hatt ansvaret for prosjektledelse og byggeledelsen i regi av eiendomsselskapet. Brukere blir, i tillegg til legevakten, også hjemmetjenesten i kommunen.

Les mer

Oppdragsgiver: Skanska

KE utfører:grunnarbeider og utomhus for nytt p.hus i 5 etasjer.

Oppstart: November 2014

Avsluttes: Høsten 2015

Prosjektleder: Knut Teigen

Formann: Andrè Lybekk

Les mer

Consto Øst  har fått i oppdrag å gjennomføre Dampsaga Barnehage på Kongsberg.

Prosjektet gjennomføres som totalentreprise med umiddelbar oppstart og ferdigstillelse sommer  2015. Bygget vil ved ferdigstillelse fremstå som en topp moderne barnehage.

Les mer

Nye Raumyr skole i Kongsberg er bygget for å være i fremste rekke av moderne skolebygg i flere år. Prosjektet er utføret og levert som passivhus. Skolen er og dimensjonert for 630 elever. Skoleanlegget har bruttoareal 7500m2 som omfatter undervisningsrom, gymsal. Arbeidet med skolen startet 6. mai 2014, med rivning av gammel skole og nabobygg, miljøundersøkelse og parallell fundamentering av nybygget.

Les mer

Veidekke har ferdigstilt 60 nye omsorgsboliger med passivhusstandard i tilknytning til det eksisterende sykehjemmet.

De to treetasjes boligfløyene har atriumsutforming og åpner seg med innvendige gårdsrom mot sørvest. Her er det blitt hovedinngang, med kantine, administrasjon og sambruk av fellesfunksjoner.

Les mer

Oppdragsgiver: Frydenberg Utvikling AS

KE utfører: Bygging av veier, VA-anlegg og fordrøyningsbasseng

Oppstart: November 2012

Prosjektleder: Knut Teigen

Formann:Andrè Lybekk

Les mer

Oppdragsgiver: Frydenbergåsen AS

KE utfører: Bygging av veier, VA-anlegg, fordrøyningsbasseng og hustomter.

Oppstart: November 2012

Avsluttes: sommer 2015

Anleggsleder: Knut Teigen

Formann: Andrè Lybekk

Les mer