Tag Archive for: tonn

Oppdragsgiver: Skanska

Kongsberg Entreprenør utfører: Grunnarbeid, VA og utomhus

Oppstart: August 2024

Avsluttes: Høsten 2025

Formann: Kim Andre Moen Hansen

Prosjektleder: André Lybekk

Åpenhetsloven trådte i kraft 01.07.22 og har som formål å fremme sikring av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Det fremgår i åpenhetslovens § 5 at virksomheten skal offentligjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene de har gjort.

Formålet med denne redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i virksomhetens nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak som er iverksatt.
Redegjørelsen for virksomhetens aktsomhetsvurderinger skal publiseres innen 30.juni hvert år.

 

REDEGJØRELSE ETTER ÅPENHETSLOVEN                                              Kongsberg 18.06.2024

Kongsberg Entreprenør AS tilbyr alle tjenester innen grunnarbeider for private, offentlige og profesjonelle utbyggere, samt mobilt knuseverk og transport av alle typer masser. Vi holder til på Skrubbmoen 23 3619 Skollenborg og har jobber i Kongsberg området og fra Drammen og inn til Asker. Kongsberg Entreprenør AS ble etablert i 2005. Våre ansatte og ledelsen har lang fartstid i bransjen. Vi jobber for å være en konkurransedyktig, fleksibel og løsningsorientert samarbeidspartner når du skal ha utført grunnarbeider, eller tilkjørt ulike masser. Vi påtar oss gjerne hovedentrepriser, samt alle typer grunnarbeider – fra bygninger til jernbane og veier, VA-arbeider og mer til.
For oss er det svært viktig at jobben vi utfører innfrir kundens forventninger. Den beste markedsføringen er fornøyde kunder. Vi har investert i en moderne og allsidig maskinpark, som blant annet inkluderer en rekke ulike gravemaskiner, hjullastere, valser, dozere, tippbiler, semier og krokbil. Maskinparken og utstyret vårt er skreddersydd for å kunne gjennomføre både små og store oppdrag på en effektiv og sikker måte. Vi leverer alle typer masser, sand, grus, jord, pukkverksmasser og stein.
At våre kunder vet at vi er til å stole på, har gitt oss mange faste oppdragsgivere. Kongsberg Entreprenør AS er omfattet av åpenhetsloven. Åpenhetsloven har som formål å fremme sikring av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I dette notatet redegjør vi for aktsomhetsvurderinger i forhold til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer

Kongsberg Entreprenør AS anerkjenner betydningen av å sette fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet, og nedover i leverandørkjeden. Vi har utarbeidet retningslinjer for prosedyrer for fortløpende kartlegging og risikovurdering av leverandører og samarbeidspartnere. Daglig leder har ansvaret for at retningslinjene blir fulgt.

 

Kartlegge og vurdere risiko

Kongsberg Entreprenør AS har gjennomført en kartlegging og risikovurdering av et utvalg av våre leverandører. Det er ikke avdekket vesentlig risiko for negativ påvirkning med hensyn til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i årets aktsomhetsvurdering.

Kongsberg Entreprenør er ISO sertifisert innen NS-EN ISO 9001:2015, Ledelsessystemer for kvalitet og NS-EN ISO 14000, Ledelsessystemer for miljø. Med det forplikter vi oss til å følge opp våre leverandører. Vi følger opp og kartlegger våre leverandører fortløpende.

 

Forebygge risiko

Ved mistanke eller i de tilfeller vi er usikre på om våre leverandører overholder grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold vil det stilles krav til dokumentasjon. Ved mangel på dokumentasjon vil vi gjøre tiltak. Ved alvorlige menneskerettighetsbrudd hos våre leverandører kan det føre til terminering av kontrakt.

 

Oppfølging

For å sikre at negative påvirkninger med hensyn til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blir minimert, vil vi følge opp våre leverandører løpende der det er nødvendig.

 

Kommunisere med interessenter

Redegjørelsen blir publisert på vår nettside. Spørsmål angående vår aktsomhetsvurdering kan rettes til post@ke-as.com, og vil bli besvart innen tre uker etter mottatt henvendelse.

 

Samarbeid om gjenoppretting og erstatning

 Ingen negativ påvirkning eller skader har blitt avdekket på nåværende tidspunkt.

Oppdragsgiver: Strøm Gundersen AS

Kongsberg Entreprenør utfører: Grunn og utomhus arbeider, samt VA- arbeider

Oppstart: 10.06.2024

Avsluttes: Høsten 2025

Anleggsleder: Hans Petter Engelstad

Prosjektleder: Trygve Løvås

Oppdragsgiver: Peab

Kongsberg Entreprenør utfører: 

Oppstart: 1. juni 2024

Avsluttes: 31. desember 2025

Anleggsleder: Håvard Skeie Holte

Prosjektleder: Trygve Løvås

Oppdragsgiver: Block Watne

Kongsberg Entreprenør utfører: Utføring av Grunn, VA og utomhusarbeider

Oppstart: 1. august 2024

Avsluttes: 31. desember 2026

Anleggsleder: Håvard Skeie Holte

Prosjektleder: Trygve Løvås

Oppdragsgiver: Statskog Børresen AS

Kongsberg Entreprenør utfører: Grunnarbeid og bygging av bruene

Oppstart: 15. mai 2024

Avsluttes: 1. september 2024

Formann: Halvor Øyan

Prosjektleder: Trygve Løvås

Oppdragsgiver: RL Entreprenør AS

Kongsberg Entreprenør utfører: Grunnarbeider for tilbygg

Oppstart: Desember 2023

Avsluttes: Mai 2024

Formann: Kim Andre Hansen

Prosjektleder: André Lybekk

Oppdragsgiver: Trysilhus AS

Kongsberg Entreprenør utfører: Grunnarbeider, VA-arbeider og utomhus arbeider

Oppstart: Januar 2024

Avsluttes: 2028

Formann: Kim Andre Hansen

Prosjektleder: Andre Lybekk

Oppdragsgiver: Trysilhus AS

Kongsberg Entreprenør utfører: Vi er i gang med trefelling på området nå, så blir det rensking, fjellsprengning, VA, planering av tomter, såler, vei og utenomhus.

Oppstart: 15.01.2024

Avsluttes: 2025

Formann: Sebastian Ulrichsen

Prosjektleder: Andre Lybekk

Oppdragsgiver: NCC Asfalt

Kongsberg Entreprenør utfører: Knusing av asfalt, transport til NCC sin asfaltfabrikk i Larvik

Oppstart: 01.12.2023

Avsluttes: 31.12.2024

Prosjektleder: Trygve Løvås