Tag Archive for: vei

Oppdragsgiver:

Kongsberg Entreprenør utfører: Riving, grunnarbeider, VA og utomhus for nytt boligkompleks

Oppstart: Januar 2022

Avsluttes:

Prosjektleder: Trygve Løvås

Formann: Ruben Ekre

Les mer

Oppdragsgiver: RVS AS

Kongsberg Entreprenør utfører: grunnarbeider, VA og overvannshåndtering for oppføring av ny butikk

Oppstart: september 2021

Avsluttes: desember 2021

Prosjektleder: Trygve Løvås

Formann: Ruben Ekre

Les mer

Oppdragsgiver: RVS AS

Kongsberg Entreprenør utfører: grunnarbeider for nytt lagerbygg, samt VA, overvannshåndtering og utomhusarbeider

Oppstart: oktober 2021

Avsluttes: sommer 2022

Prosjektleder: Trygve Løvås

Formann: Ruben Ekre

Les mer

Oppdragsgiver: Seltor AS

Kongsberg Entreprenør utfører: sprenging, utgraving og utlasting til nytt parkeringshus

Oppstart: Januar 2022

Avsluttes: Våren 2023

Prosjektleder: Trygve Løvås

Anleggsleder/ Formann: Anund Borge / Halvor Øyan

Les mer

Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør AS

Kongsberg Entreprenør utfører:

Oppstart: November 2021

Avsluttes:

Prosjektleder: Trygve Løvås

Anleggsleder/ Formann: Anund Borge / Hans Petter Engelstad

Les mer

Oppdragsgiver: Consto Bygg Øst AS

Kongsberg Entreprenør utfører: 450 m omlegging av VA, vei og gangvei og fjerning av eksisterende ledningsnett.

Oppstart: September 2021

Avsluttes: Desember 2021

Prosjektleder: Trygve Løvås

Anleggsleder/ Formann: Magnus Halvorsen/ Halvor Øyan

Les mer