Utførte prosjekter

Årlig gjennomfører Kongsberg Entreprenør AS omlag XX prosjekter. Prosjektene er både i form av totalentreprise, men også der vi er underleverandører i større prosjekter.
Prosjektene strekker seg over hele østlandet +.

Under finner du en oversikt over utførte prosjekter. Se oversikt over pågående prosjekter her!

Fosshagen sykehjem

Veidekke bygger nye Fosshagen sykehjem som BREEAM-NOR standard for Lier kommune. Totalentreprisen er et komplett nytt sykehjem på ca. 9 500 m2, for Lier kommune. Sykehjemmet skal være en erstatning for gamle Frogner sykehjem. Tomten til…

P-hus Dumpa

Oppdragsgiver: Skanska KE utfører:grunnarbeider og utomhus for nytt p.hus i 5 etasjer. Oppstart: November 2014 Avsluttes: Høsten 2015 Prosjektleder: Knut Teigen Formann: Andrè Lybekk  

Dampsaga barnehage

Consto Øst  har fått i oppdrag å gjennomføre Dampsaga Barnehage på Kongsberg. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise med umiddelbar oppstart og ferdigstillelse sommer  2015. Bygget vil ved ferdigstillelse fremstå som en topp…

Raumyr skole

Nye Raumyr skole i Kongsberg er bygget for å være i fremste rekke av moderne skolebygg i flere år. Prosjektet er utføret og levert som passivhus. Skolen er og dimensjonert for 630 elever. Skoleanlegget har bruttoareal 7500m2 som omfatter…

Dyrmyrkroken

Oppdragsgiver: Bøhmer Entreprenør AS KE utfører: Grunnarbeider og utomhus for leiligheter og p-garasje. Oppstart : september 2013 Avsluttes: Sommer 2015 Anleggsleder: Knut Teigen Formann: Øystein Vaa  

KTP Kantine

  Rett in­nen­for ho­ved­por­ten der velferdskantinen står, blir det et nytt, stort bygg for Kongs­berg Protech Systems. Byg­get vil gi de som kom­mer til Teknologiparken et helt an­net før­s­te­inn­trykk. I til­legg…