Utførte prosjekter

Årlig gjennomfører Kongsberg Entreprenør AS omlag XX prosjekter. Prosjektene er både i form av totalentreprise, men også der vi er underleverandører i større prosjekter.
Prosjektene strekker seg over hele østlandet +.

Under finner du en oversikt over utførte prosjekter. Se oversikt over pågående prosjekter her!

Gullhella omsorgsboliger

Veidekke har ferdigstilt 60 nye omsorgsboliger med passivhusstandard i tilknytning til det eksisterende sykehjemmet. De to treetasjes boligfløyene har atriumsutforming og åpner seg med innvendige gårdsrom mot sørvest. Her er det blitt…

Frydenberg Utvikling

Oppdragsgiver: Frydenberg Utvikling AS KE utfører: Bygging av veier, VA-anlegg og fordrøyningsbasseng Oppstart: November 2012 Prosjektleder: Knut Teigen Formann:Andrè Lybekk  

Frydenbergåsen

Oppdragsgiver: Frydenbergåsen AS KE utfører: Bygging av veier, VA-anlegg, fordrøyningsbasseng og hustomter. Oppstart: November 2012 Avsluttes: sommer 2015 Anleggsleder: Knut Teigen Formann: Andrè Lybekk